star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiếng Trung Biên - Phiên dịch

Sinh viên theo học chuyên ngành Tiếng Trung Biên - Phiên dịch được đào tạo thành thạo tiếng Trung với 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, có kỹ năng biên phiên dịch, có kiến thức về đất nước, văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là có những hiểu biết về kinh tế, doanh nghiệp Trung Quốc, có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ văn phòng, xuất nhập khẩu, quản lý nhân sự, được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc và có cơ hội học tập tại Đài Loan, Trung Quốc.

Sinh viên Khoa Tiếng Trung trong một chuyến đi thực tế tại Doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình học Tiếng Trung Biên - Phiên dịch, sinh viên được trang bị những kiến thức sau:

  • Có kiến thức chung và kiến thức đại cương làm nền cho cử nhân khoa học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
  • Nắm bắt và áp dụng được những kiến thức cơ bản trong Ngữ âm học và Âm vị học ngôn ngữ Trung Quốc, để biết tự điều chỉnh và nâng cao khả năng phát âm trong khi phiên dịch; nắm vững những vấn đề cơ bản của Ngữ nghĩa học ngôn ngữ Trung Quốc và những kỹ năng phân tích ngữ nghĩa, để có thể áp dụng vào các văn bản cần biên phiên dịch.
  • Nắm được những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, để giúp người học có thể giao tiếp thành công trong môi trường liên văn hóa.
  • Có kiến thức và có khả năng vận dụng ngôn ngữ Trung Quốc trong công tác biên phiên dịch; hiểu biết khá sâu về lý thuyết dịch và kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Trung Quốc, để có thể dịch các thể loại văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
  • Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ biên dịch và phiên dịch phục vụ công tác biên, phiên dịch.
  • Vận dụng tiếng Trung trong công tác có liên quan đến các lĩnh vực du lịch; hiểu biết tốt về lịch sử văn hóa, đời sống, kinh tế của người dân Việt Nam và Trung Quốc, cũng như các quốc gia nói tiếng Trung Quốc khác.