star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hỏi & Đáp


SV năm 4, muốn vay vốn ở trường thì có được không?

SV năm 4, muốn vay vốn ở trường thì có được không?

Xem thêm

Môn Thi tốt nghiệp SV có phải đăng ký không?

Môn Thi tốt nghiệp SV có phải đăng ký không?

Xem thêm

Nếu có thắc mắc về học phí thì liên hệ ai?

Nếu có thắc mắc về học phí thì liên hệ ai?

Xem thêm

Muốn tìm mã số BHYT phải làm sao?

Muốn tìm mã số BHYT phải làm sao?

Xem thêm

Nếu có thắc mắc về thẻ BHYT của SV thì liên hệ ai? Mất thẻ BHYT thì phải làm sao?

Nếu có thắc mắc về thẻ BHYT của SV thì liên hệ ai? Mất thẻ BHYT thì phải làm sao?

Xem thêm

Chuẩn Tin học đầu ra yêu cầu với hệ Đại học là gì?

Chuẩn Tin học đầu ra yêu cầu với hệ Đại học là gì?

Xem thêm

Sinh viên đi thực tập bị điểm F chuyên đề tốt nghiệp có được thi tốt nghiệp hay không?

Sinh viên đi thực tập bị điểm F chuyên đề tốt nghiệp có được thi tốt nghiệp hay không?

Xem thêm

Thời điểm xét điều kiện đi thực tập là khi nào?

Thời điểm xét điều kiện đi thực tập là khi nào?

Xem thêm

SV chưa hoàn thành Giáo dục thể chất / Giáo dục quốc phòng/ Chứng chỉ HSK5/ Ngoại ngữ – Tin học đầu ra có được đi thực tập hay không?

SV chưa hoàn thành Giáo dục thể chất / Giáo dục quốc phòng/ Chứng chỉ HSK5/ Ngoại ngữ – Tin học đầu ra có được đi thực tập hay không?

Xem thêm

Thời điểm làm đơn xin hoãn thực tập tốt nghiệp là khi nào?

Thời điểm làm đơn xin hoãn thực tập tốt nghiệp là khi nào?

Xem thêm