star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Tiếng Trung

Văn phòng

Tầng 5, P.512, cơ sở K7/25 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số Điện thoại

(+84)2363.827111 (Ex.512)

Email

khoatiengtrung@duytan.edu.vn

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!